20 ก.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน สื่อและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,301 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา