20 ก.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา