11 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา