11 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,335 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา