9 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาขจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,100 บาทหกดหกดหกดหกดหกดหกดหกดกหดกหดกหดหกด

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา