8 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114,818 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา