21 ก.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายปฏิทินการปฏิบัติงานและป้ายทำเนียบฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,600 บาทหกดกหกหด

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา