21 ก.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,600 บาทหกดหกดหกดหกดกหดกดหกดกดหกดหกดหกดหกดหกด

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา