โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล​เหรียญ​ทอง​ โครงงาน​ไ​ฟฟรี​จาก​ฟ้า​ เรื่อง​ AI​ My​ Solar​ Energy​ Home การ​แข่งขัน​ CP Meiji Robotics Grand Championship 2024 นักเรียนได้แก่ นายนัฐพล นามสง่า นายภูวเดช จันทร์เพ็ง และนายจิรวัฒน์ เทพขาม ครูที่ปรึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายวีระยุทธ์ ปู่เพ็ง และนายปัญญา คำสะไมล์ ภาพกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา