โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Honorable Award รุ่น Senior High School จากการแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2024 นักเรียนได้แก่ นายกฤตพงษ์ มูลมาตร นายศุภกฤต วงษ์ภูเขียว นายกรวิชญ์ พรมทลาย นายธนกฤต โสมภูเวียง นายกิตตินันท์ พิทักษ์ นายพิชชากร โสสนุย นายปณิธาน เมฆวัน และนายนัฐวุฒิ บุญสอน ครูที่ปรึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายปัญญา คำสะไมล์ และนางพิสมัย สืบเลย ภาพกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา