ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสีชมพูศึกษาได้ดำเนินรับสมัครและทดสอบร่างกาย นักเรียนที่สมัครเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านไปด้วยดี และได้รับคำขอบคุณและคำชื่นชม จากชุดครูฝึกจากศูนย์ฝึกค่ายศรีพัชรินทร และคณะครูทั้ง 15 สถานศึกษา ประมวลภาพกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา