23 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการบริการและการศึกษา กิจกรรมรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา