21 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,780 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา