21 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,620 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา