14 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกฯ งานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,150 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา