4 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด ค่ารถรับ ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 116,940 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา