12 ก.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,980 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา