20 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียนการสอนงานช่าง ม.ปลาย (ช่างไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา