1 มิ.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา