22 ก.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,000 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา