กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยมีนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา