นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งนิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และเงินปัจจัยพื้นฐาน เนื่องในวันประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาพกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา