โรงเรียนสีชมพูศึกษา เข้าร่วมพิธี เนื่องในงานวันครู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา