30 ส.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตามโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา (ต่างจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,000 บาท

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา