การพัฒนาการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 (ลำพึง ร้อยดา)

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา